Əmtəəşünaslıq ekspertizası

Əmtəəşünaslıq ekspertizası

Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasının əsas vəzifəsi istehlak mallarının istehlak xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması, onların cinsi və çeşid eyniliyini, keyfiyyətini, miqdarını, çeşidini, növünü, artikulunu, ölçüsünü, komplektliyini, qiymətini, təbii itki normasının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü, əmtəənin hansı ölkədə istehsal olunmasını müəyyən etməklə saxlanma müddəti, daşınması, satışı və qablaşdırılması şərtlərinə əməl olunması və ticarətin təşkili barədə sualların həll edilməsindən ibarətdir.

ƏVVƏLƏ QAYIT
Bağla Yaxınlaşdır