Mərkəzin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Ekspert-ixtisas komissiyasının əmri ilə
Məhkəmə eksperti ixtisası almış və şəhadətnamə əsasında fəaliyyət göstərən ekspertlərdir!
Tikinti-texniki ekspertizası Daha ətraflı >
Mühasibatlıq ekspertizası Daha ətraflı >
Əmtəəşünaslıq ekspertizası Daha ətraflı >
Xətşünaslıq ekspertizası Daha ətraflı >
Psixoloji ekspertiza Daha ətraflı >
Trasoloji ekspertiza Daha ətraflı >
Sənədlərin texniki ekspertizası Daha ətraflı >

 

Bağla Yaxınlaşdır