Məcəllələr

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/11

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/14

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində ekspert və ekspertiza məsələləri ilə bağlı müddəaları olan maddələr:
7.0.29; 85.4.2-85.4.4; 85.4.9; 86.4.2-86.4.4; 86.4.7; 87.7.5; 90.11.5; 91.5.20; 92.9.9; 92.9.10; 92.10.6; 95.4.5; 96.3; 96.4.5; 96.6.2; 96.6.3; 97; 97.1-97.4; 97.4.2; 97.4.3; 97.5; 97.6; 97.6.3-97.6.5; 99.2; 107.2; 107.3.1; 107.7; 108; 109.1.5; 114.1.2; 118; 118.1; 118.1.2; 118.2; 118.3; 120.5; 124.2; 126.4.2; 127; 127.1; 127.1.2; 127.3; 130.1; 130.3; 133.1; 133.2; 134.2.12; 140.0.1; 143.1; 158.2.3; 195; 195.1; 195.2; 196.1-196.3; 197.1.4; 197.1.7; 209.2.15; 220.3; 222.4; 264.1-264.4; 264.4.3-264.4.6; 264.5-264.7; 265.1-265.4; 266.1-266.4; 267-273; 317; 321.2.4; 322.1.2; 322.1.21-322.1.24; 323.1.2; 323.1.3; 323.7; 325.1; 331; 332; 331.1; 335.3; 336.4; 346.2; 416.0.19; 444.1.4; 444.2.1; 461.0.1; 485.1


Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/8

Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/9

Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsində ekspert və ekspertiza məsələləri ilə bağlı müddəaları olan maddələr:
10.6; 19.2; 20; 20.2; 20.3; 21; 47; 61; 63.1-63.4; 68.2; 71.3; 76.2; 79.3; 87.2; 97.1-97.5; 98; 98.2; 98.3; 99; 99.1-99.5; 100; 101-101.3; 102-102.2; 103.1; 103.2; 115.01; 116-116.2; 117.1; 118.1; 167.1.9; 175.1; 180.1; 182.1; 186.1; 186.2; 187; 199; 201.1; 202.2; 202.3; 203.4; 204.2; 205; 205.1; 205.2; 206-206.2; 207; 255.0.5; 256.0.2; 271.2.5; 271.2.7; 271.2.10; 319; 432.2.2; 456.1


Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/24

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində ekspert və ekspertiza məsələləri ilə bağlı müddəaları olan maddələr:
314; 315.1; 315.2; 369.1; 369.1.1; 370.1; 370.2; 370.3; 381.1; 381.2; 381.2.1; 381.2.2; 381.2.3; 381.3; 381.4; 381.4.1; 381.4.2; 381.4.3; 381.4.4; 381.5; 383.2; 384.1; 386.2; 392; 405.2; 420.1.4; 423.2.2; 423.2.3; 423.5; 434.0.3 

 

Azərbaycan Respublikası İnzibati-Prosessual Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_20.htm

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi:

http://www.e-qanun.az/code/7

ƏVVƏLƏ QAYIT
Bağla Yaxınlaşdır