Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin müraciətləri

Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin müraciətləri üzrə işin təşkili üçün əlaqə nömrəsi: 012 409 06 94

Şəxsi qəbul şirkətin işçiləri tərəfindən iş günləri saat 9.00-dan 18.00-a qədər (nahar: 13.00-14.00) Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi 86 ünvanda aparılır. Şəxsi qəbul üçün müraciət edərkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edilməlidir.

Müraciətlər azərbaycan və rus dilində təqdim edilə bilər.

Vətəndaşların yazılı müraciətlərində aşağıdakılar olmalıdır:

 • müraciətin göndərildiyi təşkilatın adı və ünvanı və ya müraciətin göndərildiyi şəxsin vəzifəsi;
 • vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yerinin və ya iş (təhsil) yerinin ünvanı;
 • müraciətin mahiyyəti barədə məlumat;
 • ekspert qarşısında qoyulmuş suallar dolğun və ətraflı qeyd olunmalıdır.
 • vətəndaşın (vətəndaşların) şəxsi imzası.
 • ərizəçinin əlaqə nömrələri

Hüquqi şəxslərin yazılı müraciətlərində aşağıdakılar olmalıdır:

 • müraciətin göndərildiyi təşkilatın adı, ünvanı və ya müraciətin göndərildiyi şəxsin vəzifəsi;
 • hüquqi şəxsin tam adı və yerləşdiyi yer;
 • müraciətin mahiyyəti barədə məlumat;
 • rəhbərin və ya rəhbərin səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı ;
 • rəhbərin və ya müəyyən edilmiş qaydada müraciətləri imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin şəxsi imzası (hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq edilmiş).
 • hüquqi şəxsin əlaqə nömrələri

Müraciətin mətni başa düşülən və aydın olmalıdır. Əl ilə yazılmış müraciətlər aydın yazılmalıdır.

Müraciət edənlərin nümayəndələri tərəfindən təqdim olunan sənədlərə onların səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədlər əlavə olunmalıdır.

Müraciətdə məlumatı təsdiqləyən sənədlərlə birlikdə həmin məsələ üzrə ilkin olaraq işin halları barədə olan məlumatlar (tədqiqat obyektləri, ekspertiza rəyləri, yoxlama aktları, təftiş materialları, mütəxəssis arayışları və s.) təqdim olunmalıdır.

Müraciətlərə baxılma müddəti

Aylar və ya günlər ilə müəyyən edilmiş vaxt axını, müraciətin təşkilatda qeydiyyata alındığı gündən sonrakı gündən başlayır.

Aylarla və ya günlərlə müəyyən edilmiş müddətlər, qanunla başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, aylar və ya təqvim günlərlə hesablanır.

Şirkətin səlahiyyətlərinə uyğun olaraq baxılmaq üçün göndərilən müraciətlərə baxılma müddəti şirkətdə müraciətlərin qeyd edildiyi gündən sonrakı gündən hesablanır.

Müraciətlərə baxılma müddətinin son günü qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, bu müddətin bitməsindən sonrakı gün sonrakı ilk iş günü hesab olunur.

Yazılı müraciətlərə on beş gündən gec olmayaraq, əlavə araşdırma və yoxlama tələb olunan müraciətlərə - qanunvericilik aktlarında başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, bir aydan gec olmayaraq baxılmalıdır.

Müraciətlərdə göstərilən məsələlərin həlli müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi (işlərin görülməsi, xidmətlər göstərilməsi), xarici dövlətdən bir aydan artıq müddətdə məlumatların alınması tələb olunarsa, müraciət edənlərə müraciətlərin qəbul edildiyi gündən bir aydan gec olmayaraq, müraciətin mahiyyəti üzrə baxılma vaxtı aylıq müddətin aşması səbəblərini və hərəkətlərin yerinə yetirilməsi (iş, xidmətlər) müddətləri barədə yazılı bildiriş göndərilir.

Müraciətlərin mahiyyəti üzrə baxılmamış saxlanılmasının əsasları

Yazılı müraciətlər aşağıdakı hallarda mahiyyəti üzrə baxılmamış saxlanıla bilər:

 • müraciətlər müraciətin layihəsi və məzmunu üçün tələblərə cavab vermir;
 • müraciətlərin verilməsi və baxılması konstitusiya məhkəməsinin və digər məhkəmələrin  icraatına, mülki, mülki-prosessual, cinayət-prosessual qanunvericiliyə, inzibati icraat haqqında qanunvericiliyə və ya digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq müəyyən edilmişdirsə;
 • əgər müraciət Müstəqil Ekspertiza Mərkəzinin fəaliyyətinə aid olmayan məsələlər üzrə verilmişdirsə;
 • ərizəçinin eyni məsələ üzrə ikinci müraciətində yeni hallar mövcud deyildirsə;

Müraciətlərin geri götürülməsi

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ərizəçinin müvafiq yazılı ərizəsinə əsasən müraciət mahiyyəti üzrə baxılmadan geri götürülə bilər.

Ərizəçi müraciətini geri götürdüyü təqdirdə, Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi  müraciəti mahiyyəti üzrə araşdırmağı dayandırır və müraciətə əlavə edilmiş sənədlərin surətlərini ərizəçiyə qaytarır.

Anonim müraciətlər

Anonim elektron müraciətlər, yəni vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı yerin (yaşayış yerinin) və ya hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və ya göstərilməyən ərizəçi tərəfindən edilən müraciətlərdə olan məlumatlar həqiqətə uyğun olmadıqda baxıla bilməz.

ƏVVƏLƏ QAYIT
Bağla Yaxınlaşdır